2022

Δικαστική συμπαράσταση- Αντικατάσταση μελών εποπτικού συμβουλίου- Πρόσθετη παρέμβαση υπέρ του Εισαγγελέα

Δικαστική συμπαράσταση- Αντικατάσταση μελών εποπτικού συμβουλίου- Πρόσθετη παρέμβαση υπέρ του Εισαγγελέα

[1-May-22 23:32:43]
Δικαστική συμπαράσταση- Αντικατάσταση μελών εποπτικού συμβουλίου- Πρόσθετη παρέμβαση υπέρ του Εισαγγελέα Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 1666 παρ. 1 ΑΚ, σε δικαστική συμπαράσταση υποβάλλεται,...
ΔιοικΕφΑθ 186/2021: Η εγγραφή εταιρείας στο ΕΒΕΑ δεν αποτελεί ούτε ισοδυναμεί με εγγραφή σε επίσημο κατάλογο.

ΔιοικΕφΑθ 186/2021: Η εγγραφή εταιρείας στο ΕΒΕΑ δεν αποτελεί ούτε ισοδυναμεί με εγγραφή σε επίσημο κατάλογο.

[17-April-22 19:14:45]
Η εγγραφή εταιρείας στο ΕΒΕΑ δεν αποτελεί ούτε ισοδυναμεί με εγγραφή σε επίσημο κατάλογο εγκεκριμένων οικονομικών φορέων. Η εταιρεία όφειλε να περιλάβει και να συμπληρώσει...
ΑΕΠΠ  1877/2021: Εμφάνιση στοιχείων της οικονομικής προσφοράς στα περιεχόμενα της τεχνικής προσφοράς

ΑΕΠΠ 1877/2021: Εμφάνιση στοιχείων της οικονομικής προσφοράς στα περιεχόμενα της τεχνικής προσφοράς

[17-April-22 19:06:23]
ΑΕΠΠ 1877/2021: Εμφάνιση στοιχείων της οικονομικής προσφοράς στα περιεχόμενα της τεχνικής προσφοράς Νομολογία: Εμφάνιση στοιχείων της οικονομικής προσφοράς στα περιεχόμενα της τεχνικής προσφοράς. Κατά παράβαση...