Τομείς Δραστηριοτήτων

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

Οι προσφερόμενες νομικές υπηρεσίες εκτείνονται στο σύνολο της διαγωνιστικής διαδικασίας και συγκεκριμένα αφορούν:

Περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
 • Εκπροσώπηση ενώπιον Διοικητικών Δικαστηρίων και Διοικητικών Αρχών
 • Προσφυγές και αιτήσεις ακύρωσης κατά διοικητικών πράξεων

Περισσότερα

ΕΝΟΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
 • Συμβάσεις – Ιδιωτικά συμφωνητικά
 • Αγωγές
 • Αποζημιώσεις

  Περισσότερα
ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟ ΔΙΚΑΙΟ
 • Μεταβιβάσεις ακινήτων-Αγοραπωλησίες, Δωρεές κλπ
 • Έλεγχος Τίτλων ιδιοκτησίας (Υποθηκοφυλακείο - Κτηματολόγιο)

  Περισσότερα
ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
 • Παροχή νομικών συμβουλών
 • Αγωγή περί κλήρου

Περισσότερα

ΜΙΣΘΩΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ
 • Σύνταξη συμβάσεων μίσθωσης ακινήτου ή επαγγελματικού χώρου
 • Διαταγή πληρωμής και απόδοσης μισθίου

  Περισσότερα
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
 • Νομική υποστήριξη σε όλα τα στάδια της ποινικής διαδικασίας
 • Σύνταξη εγκλήσεων - μηνυτήριων αναφορών

  Περισσότερα
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ
 • Διεκπεραίωση του συνταξιοδοτικού φακέλου

Περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
 • Νομικές Συμβουλές σε Θέματα Εταιρικού Δικαίου
 • Σύσταση εταιρειών/επιχειρήσεων
 • Συγχωνεύσεις & Εξαγορές

  Περισσότερα

Άρθρα  

Συνεργάτες

TwitterFacebook
Νικόλαος Μπάμπαλος

Δικηγόρος

Απόφοιτος της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστήμιου Αθηνών ασκεί μάχιμη δικηγορία ήδη από το έτος 1985. Λόγω της πολυετούς ενασχόλησής του διακρίνεται για την επιστημονική του κατάρτιση έχοντας χειριστεί πληθώρα υποθέσεων απ’ όλο το φάσμα του δικαίου. Με τα κοινά ασχολήθηκε από το έτος 1990 οπότε και εξελέγη για πρώτη φορά δημοτικός σύμβουλος του Δήμου Ηρακλείου Αττικής. Στις εκλογές του έτους 2014 εκλέγεται για πρώτη φορά Δήμαρχος Ηρακλείου Αττικής ανανεώνοντας την θητεία του στις εκλογές του του έτους 2019. Για το λόγο αυτό άλλωστε διακρίνεται για τις γνώσεις του και σε θέματα Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης. Τελεί σε αναστολή λειτουργίας λόγω της παράλληλης ιδιότητας του Δημάρχου.

TwitterFacebook
Γεώργιος Μπάμπαλος

Δικηγόρος

Είναι απόφοιτος της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Έχει πραγματοποιήσει επιτυχώς μεταπτυχιακό πρόγραμμα στη Γαλλία (Master II) με τίτλο « Droit public fondamental » (Θεμελιώδες Δημόσιο Δίκαιο) στο διακεκριμένο Πανεπιστήμιο Aix-Marseille Université. Επιπλέον είναι κάτοχος του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης με τίτλο «Το Χρηματοοικονομικό και Θεσμικό Πλαίσιο των Αγορών Χρήματος και Κεφαλαίου» του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Είναι εγγεγραμμένος στο Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών και ασκεί μάχιμη δικηγορία από το έτος 2020 στους τομείς του Αστικού Δικαίου, Διοικητικού Δικαίου και Δημοσίων Συμβάσεων καθώς και Ποινικού Δικαίου. Από τον Απρίλιο του έτους 2019 διατελεί συνεργάτης του Δημάρχου Διονύσου παρέχοντας νομική υποστήριξη κυρίως σε ζητήματα δημοσίων συμβάσεων. Από το Σεπτέμβριο του έτους 2021 είναι εξωτερικός συνεργάτης της ΕΥΔΑΠ για παροχή ειδικών νομικών υπηρεσιών στη Διεύθυνση Διαχείρισης Προμηθειών και Έργων.

TwitterFacebook
Χαράλαμπος Μπάμπαλος

Δικηγόρος

Είναι απόφοιτος της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστήμιου Αθηνών και μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών. Ασκεί μάχιμη δικηγορία από το έτος 2020 και αναλαμβάνει υποθέσεις αστικού, ποινικού και διοικητικού δικαίου. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος (Master II) με τίτλο « Droit public fondamental » (Θεμελιώδες Δημόσιο Δίκαιο) στο διακεκριμένο Πανεπιστήμιο Aix-Marseille Université της Γαλλίας. Συγχρόνως, είναι κάτοχος του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης με τίτλο «Το Χρηματοοικονομικό και Θεσμικό Πλαίσιο των Αγορών Χρήματος και Κεφαλαίου» του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Από το καλοκαίρι του έτους 2020 διατελεί συνεργάτης του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Πολιτισμού παρέχοντας νομική υποστήριξη σε ζητήματα διοικητικού δικαίου και δημοσίων συμβάσεων. Η ενασχόλησή του με τον τομέα των δημοσίων συμβάσεων βεβαιώνεται και με την πιστοποίησή του για το Σχήμα Συμμόρφωσης «Στέλεχος Διεκπεραίωσης Διαδικασιών για τη Συμμετοχή σε Δημόσιους Διαγωνισμούς» σύμφωνα με το Πρότυπο ISO/IEC 17024.