2022

ΤρΔΕφΑθ 1390/2022: Υποχρεωτικός εμβολιασμός – Θάνατος από εμβόλιο – Αστική ευθύνη δημοσίου

ΤρΔΕφΑθ 1390/2022: Υποχρεωτικός εμβολιασμός – Θάνατος από εμβόλιο – Αστική ευθύνη δημοσίου

[11-July-22 7:50:07]
ΤρΔΕφΑθ 1390/2022  Υποχρεωτικός εμβολιασμός – Θάνατος από εμβόλιο – Αστική ευθύνη δημοσίου – Συνταγματικότητα ρύθμισης -. Ο υποχρεωτικός εμβολιασμός ανηλίκων με το επίμαχο εμβόλιο (τριδύναμο εμβόλιο ιλαράς, παρωτίτιδας και...
Πιστοποιητικά συμμόρφωσης προς απόδειξη των τεχνικών προδιαγραφών και των κριτηρίων αναθέσεως της διακηρύξεως (αρ. 56 του ν. 4412/2016)

Πιστοποιητικά συμμόρφωσης προς απόδειξη των τεχνικών προδιαγραφών και των κριτηρίων αναθέσεως της διακηρύξεως (αρ. 56 του ν. 4412/2016)

[1-July-22 9:50:28]
Πιστοποιητικά συμμόρφωσης προς απόδειξη των τεχνικών προδιαγραφών και των κριτηρίων αναθέσεως της διακηρύξεως – Βεβαίωση ελέγχου – Άρθρο 56 του ν. 4412/2016  Το άρθρο 56...
Ευρωπαϊκό Κληρονομητήριο – Κανονισμός 650/2012

Ευρωπαϊκό Κληρονομητήριο – Κανονισμός 650/2012

[25-June-22 13:20:23]
Ευρωπαϊκό Κληρονομητήριο – Κανονισμός 650/2012 Ο θεσμός του Ευρωπαϊκού Κληρονομητηρίου (ΕΚ) καθιερώθηκε με τα αρ. 62-73 του Κεφαλαίου VI του Κανονισμού (ΕΕ) 650/2012 του Ευρωπαϊκού...
Η τροποποίηση του άρθρου 349 ΚΠΔ

Η τροποποίηση του άρθρου 349 ΚΠΔ

[25-June-22 10:35:18]
Νομοτεχνικές τροποποιήσεις στην προωθούμενη τροποποίηση του άρθρου 349 ΚΠΔ Μετά την ομόθυμη συλλογική παρέμβαση του δικηγορικού σώματος (βλ. τις σχετικές αποφάσεις των θεσμικών συλλογικών οργάνων...
Υποχρέωση αποζημίωσης της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (τέως ΑΕΠΠ) και των αναθετουσών αρχών σε περίπτωση παράνομης μη ανάθεσης δημόσιας σύμβασης (άρθρο 373 του ν. 4412/2016).

Υποχρέωση αποζημίωσης της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (τέως ΑΕΠΠ) και των αναθετουσών αρχών σε περίπτωση παράνομης μη ανάθεσης δημόσιας σύμβασης (άρθρο 373 του ν. 4412/2016).

[15-June-22 13:08:10]
Υποχρέωση αποζημίωσης της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (τέως ΑΕΠΠ) και των αναθετουσών αρχών σε περίπτωση παράνομης μη ανάθεσης δημόσιας σύμβασης (άρθρο 373 του ν. 4412/2016)....
Η υποβολή και εξέταση της καταγγελίας ενώπιον της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ)

Η υποβολή και εξέταση της καταγγελίας ενώπιον της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ)

[4-June-22 11:39:04]
Η υποβολή και εξέταση της καταγγελίας ενώπιον της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ) Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα είναι συνταγματικά κατοχυρωμένη ανεξάρτητη δημόσια...
Δικαστική συμπαράσταση- Αντικατάσταση μελών εποπτικού συμβουλίου- Πρόσθετη παρέμβαση υπέρ του Εισαγγελέα

Δικαστική συμπαράσταση- Αντικατάσταση μελών εποπτικού συμβουλίου- Πρόσθετη παρέμβαση υπέρ του Εισαγγελέα

[1-May-22 23:32:43]
Δικαστική συμπαράσταση- Αντικατάσταση μελών εποπτικού συμβουλίου- Πρόσθετη παρέμβαση υπέρ του Εισαγγελέα Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 1666 παρ. 1 ΑΚ, σε δικαστική συμπαράσταση υποβάλλεται,...
ΔιοικΕφΑθ 186/2021: Η εγγραφή εταιρείας στο ΕΒΕΑ δεν αποτελεί ούτε ισοδυναμεί με εγγραφή σε επίσημο κατάλογο.

ΔιοικΕφΑθ 186/2021: Η εγγραφή εταιρείας στο ΕΒΕΑ δεν αποτελεί ούτε ισοδυναμεί με εγγραφή σε επίσημο κατάλογο.

[17-April-22 19:14:45]
Η εγγραφή εταιρείας στο ΕΒΕΑ δεν αποτελεί ούτε ισοδυναμεί με εγγραφή σε επίσημο κατάλογο εγκεκριμένων οικονομικών φορέων. Η εταιρεία όφειλε να περιλάβει και να συμπληρώσει...
ΑΕΠΠ  1877/2021: Εμφάνιση στοιχείων της οικονομικής προσφοράς στα περιεχόμενα της τεχνικής προσφοράς

ΑΕΠΠ 1877/2021: Εμφάνιση στοιχείων της οικονομικής προσφοράς στα περιεχόμενα της τεχνικής προσφοράς

[17-April-22 19:06:23]
ΑΕΠΠ 1877/2021: Εμφάνιση στοιχείων της οικονομικής προσφοράς στα περιεχόμενα της τεχνικής προσφοράς Νομολογία: Εμφάνιση στοιχείων της οικονομικής προσφοράς στα περιεχόμενα της τεχνικής προσφοράς. Κατά παράβαση...