ΑΕΠΠ 1877/2021: Εμφάνιση στοιχείων της οικονομικής προσφοράς στα περιεχόμενα της τεχνικής προσφοράς

ΑΕΠΠ  1877/2021: Εμφάνιση στοιχείων της οικονομικής προσφοράς στα περιεχόμενα της τεχνικής προσφοράς

ΑΕΠΠ 1877/2021: Εμφάνιση στοιχείων της οικονομικής προσφοράς στα περιεχόμενα της τεχνικής προσφοράς Νομολογία: Εμφάνιση στοιχείων της οικονομικής προσφοράς στα περιεχόμενα της τεχνικής προσφοράς. Κατά παράβαση του όρου 2.4.3.2 της Διακήρυξης, η παρεμβαίνουσα αποκάλυψε με την τεχνική προσφορά της, στοιχεία που και αμιγώς οικονομικά ήταν, ήτοι την τιμή μονάδας για καθεμία εργασία, αλλά και εξ αυτών…

Read More