2024

Αγωγή σε καταδίκη δήλωσης βουλήσεως – Μεταβίβαση κυριότητας αυτοκινήτου – Ειρηνοδικείο Νίκαιας 56/2024

Αγωγή σε καταδίκη δήλωσης βουλήσεως – Μεταβίβαση κυριότητας αυτοκινήτου – Ειρηνοδικείο Νίκαιας 56/2024

[16-May-24 7:43:47]
Αγωγή σε καταδίκη δήλωσης βουλήσεως – Μεταβίβαση κυριότητας αυτοκινήτου – Ειρηνοδικείο Νίκαιας 56/2024  «[..] Από την υπ’ αριθ. ………………. έκθεση επίδοσης του δικαστικού επιμελητή του...
Δικαστική απόφαση για βεβαίωση γεγονότος με σκοπό την σύνταξη ληξιαρχικής πράξης– 782 παρ. 1 ΚΠολΔ- Ειρ.Μαραθώνα 28/2024

Δικαστική απόφαση για βεβαίωση γεγονότος με σκοπό την σύνταξη ληξιαρχικής πράξης– 782 παρ. 1 ΚΠολΔ- Ειρ.Μαραθώνα 28/2024

[16-May-24 7:30:43]
Δικαστική απόφαση για βεβαίωση γεγονότος με σκοπό την σύνταξη ληξιαρχικής πράξης– 782 παρ. 1 ΚΠολΔ- Βεβαίωση Θανάτου με σκοπό την Σύνταξη ληξιαρχικής Πράξης Θανάτου –...

2023

Μη νόμιμη η ματαίωση της διαγωνιστικής διαδικασίας από την αναθέτουσα αρχή λόγω έλλειψης αιτιολογίας ΕΑΔΗΣΥ 1739/2023

Μη νόμιμη η ματαίωση της διαγωνιστικής διαδικασίας από την αναθέτουσα αρχή λόγω έλλειψης αιτιολογίας ΕΑΔΗΣΥ 1739/2023

[28-November-23 18:35:11]
Μη νόμιμη η ματαίωση της διαγωνιστικής διαδικασίας από την αναθέτουσα αρχή λόγω έλλειψης αιτιολογίας ΕΑΔΗΣΥ 1739/2023  Η αναθέτουσα αρχή έχει την διακριτική ευχέρεια να ματαιώσει...
Η΄ Μον. Πλημ. Αθ. 1219/2023  – Αιτιολογημένη αθώωση επαγγελματία οδηγού

Η΄ Μον. Πλημ. Αθ. 1219/2023  – Αιτιολογημένη αθώωση επαγγελματία οδηγού

[28-March-23 13:36:37]
Η΄ Μονομελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών 1219/2023  – Αιτιολογημένη αθώωση επαγγελματία οδηγού, κατηγορουμένου για το αδίκημα της σωματικής βλάβης από αμέλεια από υπόχρεο. Ο εντολέας μας, ελεύθερος...
Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Οφειλών (Ερωτήσεις – Απαντήσεις)

Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Οφειλών (Ερωτήσεις – Απαντήσεις)

[13-March-23 14:52:36]
ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ Οι βασικές πτυχές του Εξωδικαστικού Μηχανισμού Ρύθμισης Οφειλών μέσα από ερωτήσεις και απαντήσεις: Τί είναι ο Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Οφειλών και...
Αντικατάσταση του δανείζοντος εμπειρία οικονομικού φορέα (αρ.78 ν. 4412/2016)

Αντικατάσταση του δανείζοντος εμπειρία οικονομικού φορέα (αρ.78 ν. 4412/2016)

[28-February-23 9:13:09]
Αντικατάσταση του δανείζοντος εμπειρία οικονομικού φορέα αρ.78 4412/2016  Στην περίπτωση αντικατάστασης του τρίτου δανείζοντος εμπειρία οικονομικού φορέα δεν απαιτείται η εκ νέου υποβολή ΕΕΕΣ του...

2022

ΣτΕ Ολομ. 2377/2022: ΟΤΑ – Δήμοι – Διατάξεις που μεταβάλλουν τη συγκρότηση της οικονομικής επιτροπής και επιτροπής ποιότητας ζωής

ΣτΕ Ολομ. 2377/2022: ΟΤΑ – Δήμοι – Διατάξεις που μεταβάλλουν τη συγκρότηση της οικονομικής επιτροπής και επιτροπής ποιότητας ζωής

[23-December-22 8:41:01]
ΣτΕ Ολομ. 2377/2022  Πρόεδρος: Δ. Σκαλτσούνης, Πρόεδρος ΣτΕ Εισηγητής: Β. Ανδρουλάκης, Σύμβουλος Επικρατείας   Διατάξεις μεταβάλλουσες τη συγκρότηση της οικονομικής επιτροπής και επιτροπής ποιότητας ζωής...
Ανεπιφύλακτη παραλαβή των κλειδιών – Καταγγελία σύμβασης μισθώσεως λόγω σπουδαίου λόγου covid-19 

Ανεπιφύλακτη παραλαβή των κλειδιών – Καταγγελία σύμβασης μισθώσεως λόγω σπουδαίου λόγου covid-19 

[9-November-22 13:15:03]
Ανεπιφύλακτη παραλαβή των κλειδιών – Καταγγελία σύμβασης μισθώσεως λόγω σπουδαίου λόγου covid-19  ΜονΠρωτΠατρών 647/2022 Η δικηγορική μας εταιρεία έχει χειριστεί με επιτυχία και υποθέσεις μισθωτικών...