Νομιμοποίηση εταιρειών διαχείρισης τιτλοποιημένων απαιτήσεων

Νομιμοποίηση εταιρειών διαχείρισης τιτλοποιημένων απαιτήσεων

Η δικηγορική μας εταιρεία πέτυχε την έκδοση ακόμη μίας ευνοϊκής αποφάσεως υπέρ των ιδιωτών και σε βάρος των εταιρειών διαχείρισης τιτλοποιημένων απαιτήσεων. Ειδικότερα κατόπιν αίτησης αναστολής κατά διαταγής πληρωμής που εξέδωσε εταιρεία διαχείρισης απαιτήσεων πετύχαμε την αναστολή της δυνάμει της υπ’ αριθ. 8533/2022 αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων). Το δικαστήριο έκρινε ότι…

Read More

ΣτΕ Ολομ. 2377/2022: ΟΤΑ – Δήμοι – Διατάξεις που μεταβάλλουν τη συγκρότηση της οικονομικής επιτροπής και επιτροπής ποιότητας ζωής

ΣτΕ Ολομ. 2377/2022: ΟΤΑ – Δήμοι – Διατάξεις που μεταβάλλουν τη συγκρότηση της οικονομικής επιτροπής και επιτροπής ποιότητας ζωής

ΣτΕ Ολομ. 2377/2022  Πρόεδρος: Δ. Σκαλτσούνης, Πρόεδρος ΣτΕ Εισηγητής: Β. Ανδρουλάκης, Σύμβουλος Επικρατείας   Διατάξεις μεταβάλλουσες τη συγκρότηση της οικονομικής επιτροπής και επιτροπής ποιότητας ζωής των δήμων είναι σύμφωνες με το Σύνταγμα. Δεν είναι όμως κατά το μέρος που καταλαμβάνουν την αμέσως επόμενη των εκλογών περίοδο. Με την απόφαση 2377/2022 της Ολομέλειας κρίθηκε ότι οι…

Read More

Ανεπιφύλακτη παραλαβή των κλειδιών – Καταγγελία σύμβασης μισθώσεως λόγω σπουδαίου λόγου covid-19 

Ανεπιφύλακτη παραλαβή των κλειδιών – Καταγγελία σύμβασης μισθώσεως λόγω σπουδαίου λόγου covid-19 

Ανεπιφύλακτη παραλαβή των κλειδιών – Καταγγελία σύμβασης μισθώσεως λόγω σπουδαίου λόγου covid-19  ΜονΠρωτΠατρών 647/2022 Η δικηγορική μας εταιρεία έχει χειριστεί με επιτυχία και υποθέσεις μισθωτικών διαφορών. Το Μονομελές Πρωτοδικείο Πατρών, ως δευτεροβάθμιο Δικαστήριο, έκανε δεκτή την έφεση μας και απέρριψε την αγωγή των αντιδίκων με την οποία ζητούσαν την καταβολή των μισθωμάτων για τους μήνες…

Read More

Παραγραφή Ασφαλιστικών Εισφορών ΕΦΚΑ – Δεκαετής παραγραφή – 1833/2021 ΣτΕ Ολομ.

Παραγραφή Ασφαλιστικών Εισφορών ΕΦΚΑ – Δεκαετής παραγραφή – 1833/2021 ΣτΕ Ολομ.

Παραγραφή Ασφαλιστικών Εισφορών ΕΦΚΑ – Δεκαετής παραγραφή – 1833/2021 ΣτΕ Ολομ. Η παρ. 1 του άρθρου 95 του ν. 4387/2016, με την οποία θεσπίσθηκε ενιαία ρύθμιση περί εικοσαετούς παραγραφής των αξιώσεων για καταβολή εισφορών των εντασσομένων στον ΕΦΚΑ φορέων, αντίκειται στην αρχή της αναλογικότητας, ενώ κατά το μέρος που η ρύθμιση ισχύει αναδρομικώς, αντίκειται στην…

Read More

Ανάθεση αποκλειστικής επιμέλειας τέκνου στον ένα γονέα (ΑΠ 155/2022)

Ανάθεση αποκλειστικής επιμέλειας τέκνου στον ένα γονέα (ΑΠ 155/2022)

Ανάθεση αποκλειστικής επιμέλειας τέκνου στον ένα γονέα – Απόφαση 155/2022 (Α1, Πολιτικές) “Στην περίπτωση διακοπής της συζυγικής συμβίωσης, όταν ανατρέπονται πλέον οι συνθήκες της ζωής της οικογένειας, καταργείται ο συζυγικός οίκος, δημιουργείται χωριστή εγκατάσταση του καθενός από τους γονείς και ανακύπτει το θέμα της διαμονής των ανηλίκων τέκνων πλησίον του πατέρα ή της μητέρας τους,…

Read More

Παράταση προθεσμίας υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης ΑΕΠΠ 1456/2022

Παράταση προθεσμίας υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης ΑΕΠΠ 1456/2022

Παράταση προθεσμίας υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης ΑΕΠΠ 1456/2022 […] 9. Επειδή, όσον αφορά τον 6° λόγο της προσφυγής, περί εκπρόθεσμης υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης, η αναθέτουσα κάλεσε τον παρεμβαίνοντα την 27-7-2022 να υποβάλει δικαιολογητικά κατακύρωσης ως την 6-8-2022. Την 4-8-2022 ο παρεμβαίνων υπέβαλε στην αναθέτουσα αίτημα παράτασης της προθεσμίας υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης για 10 ημέρες, επισυνάπτοντας αίτηση…

Read More

ΑΠ 822/2022: Οι εταιρίες διαχείρισης του Ν. 3165/2003 δεν νομιμοποιούνται ως μη δικαιούχοι διάδικοι

ΑΠ 822/2022: Οι εταιρίες διαχείρισης του Ν. 3165/2003 δεν νομιμοποιούνται ως μη δικαιούχοι διάδικοι

ΑΠ 822/2022: Οι εταιρίες διαχείρισης του Ν. 3165/2003 δεν νομιμοποιούνται ως μη δικαιούχοι διάδικοι Αριθμός 822/2022 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ Α2᾽ Πολιτικό Τμήμα ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους Δικαστές: Γεώργιο Αποστολάκη, Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου, Θεόδωρο Κανελλόπουλο, Αικατερίνη Κρυσταλλίδου-Μωρέση, Μυρσίνη Παπαχίου και Ιωάννη Δουρουκλάκη-Εισηγητή, Αρεοπαγίτες. ΣΥΝΗΛΘΕ σε δημόσια συνεδρίαση στο Κατάστημά του, στις 12 Οκτωβρίου 2020,…

Read More

Άρθρο 102 ν.4412/2016 – Δημόσιες Συμβάσεις- Συμπλήρωση / αποσαφήνιση πληροφοριών και δικαιολογητικών

Άρθρο 102 ν.4412/2016 – Δημόσιες Συμβάσεις- Συμπλήρωση / αποσαφήνιση πληροφοριών και δικαιολογητικών

Άρθρο 102 ν.4412/2016 – Δημόσιες Συμβάσεις- Συμπλήρωση / αποσαφήνιση πληροφοριών και δικαιολογητικών Με το άρθρο 42 του ν. 4605/2019 τροποποιείται ριζικώς το άρθρο 102 του ν. 4412/2016. Ειδικότερα, αναμορφώνονται πλήρως και απλοποιούνται οι διατάξεις, με τις οποίες παρέχεται η δυνατότητα συμπλήρωσης των υποβληθέντων στοιχείων της προσφοράς, με σκοπό τον περιορισμό των αδικαιολόγητων αποκλεισμών των οικονομικών…

Read More

Προφορική ανάθεση σύμβασης σε ιδιώτη από Δήμο – δικαιοδοσία πολιτικών Δικαστηρίων – αδικαιολόγητος πλουτισμός – ΜΠρωτΧαλκ 316/2020

Προφορική ανάθεση σύμβασης σε ιδιώτη από Δήμο – δικαιοδοσία πολιτικών Δικαστηρίων – αδικαιολόγητος πλουτισμός – ΜΠρωτΧαλκ 316/2020

Προφορική ανάθεση σύμβασης σε ιδιώτη από Δήμο – δικαιοδοσία πολιτικών Δικαστηρίων – αδικαιολόγητος πλουτισμός – ΜΠρωτΧαλκ 316/2020 Με το άρθρο 1 παρ. 1 του Ν. 1406/1983 υπήχθησαν στη δικαιοδοσία των διοικητικών δικαστηρίων όλες οι διοικητικές διαφορές ουσίας, οι οποίες δεν είχαν μέχρι τότε υπαχθεί σε αυτά, μεταξύ δε ίων διαφορών αυτών περιλαμβάνονται, κατά την παρ….

Read More

ΤρΔΕφΑθ 1390/2022: Υποχρεωτικός εμβολιασμός – Θάνατος από εμβόλιο – Αστική ευθύνη δημοσίου

ΤρΔΕφΑθ 1390/2022: Υποχρεωτικός εμβολιασμός – Θάνατος από εμβόλιο – Αστική ευθύνη δημοσίου

ΤρΔΕφΑθ 1390/2022  Υποχρεωτικός εμβολιασμός – Θάνατος από εμβόλιο – Αστική ευθύνη δημοσίου – Συνταγματικότητα ρύθμισης -. Ο υποχρεωτικός εμβολιασμός ανηλίκων με το επίμαχο εμβόλιο (τριδύναμο εμβόλιο ιλαράς, παρωτίτιδας και ερυθράς «MMR-II») αποβλέπει στην προστασία της δημόσιας υγείας και δεν αντίκειται στο άρθρο 5 παρ. 5 του Συντάγματος. Το Ελληνικό Δημόσιο ενέχεται σε αποζημίωση ως χρηματική ικανοποίηση για την αποκατάσταση…

Read More