Η΄ Μον. Πλημ. Αθ. 1219/2023  – Αιτιολογημένη αθώωση επαγγελματία οδηγού

Η΄ Μον. Πλημ. Αθ. 1219/2023  – Αιτιολογημένη αθώωση επαγγελματία οδηγού

Η΄ Μονομελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών 1219/2023  – Αιτιολογημένη αθώωση επαγγελματία οδηγού, κατηγορουμένου για το αδίκημα της σωματικής βλάβης από αμέλεια από υπόχρεο. Ο εντολέας μας, ελεύθερος επαγγελματίας – υδραυλικός, παραπέμφθηκε ενώπιον του Η΄ Μονομελούς Πλημμελειοδικείου με την κατηγορία ότι, όντας εκ του επαγγέλματός του υπόχρεος να καταβάλλει ιδιαίτερη επιμέλεια και προσοχή κατά την οδήγηση, δεν άσκησε,…

Read More

Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Οφειλών (Ερωτήσεις – Απαντήσεις)

Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Οφειλών (Ερωτήσεις – Απαντήσεις)

ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ Οι βασικές πτυχές του Εξωδικαστικού Μηχανισμού Ρύθμισης Οφειλών μέσα από ερωτήσεις και απαντήσεις: Τί είναι ο Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Οφειλών και σε τι αποσκοπεί; Ποια χρέη μπορούν να ρυθμιστούν με τον Εξωδικαστικό Μηχανισμό Ρύθμισης Οφειλών; Εντάσσονται ενήμερες οφειλές; Ο Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Οφειλών αποτελεί εξωδικαστική διαδικασία ρύθμισης χρηματικών οφειλών προς χρηματοδοτικούς…

Read More

Αντικατάσταση του δανείζοντος εμπειρία οικονομικού φορέα (αρ.78 ν. 4412/2016)

Αντικατάσταση του δανείζοντος εμπειρία οικονομικού φορέα (αρ.78 ν. 4412/2016)

Αντικατάσταση του δανείζοντος εμπειρία οικονομικού φορέα αρ.78 4412/2016  Στην περίπτωση αντικατάστασης του τρίτου δανείζοντος εμπειρία οικονομικού φορέα δεν απαιτείται η εκ νέου υποβολή ΕΕΕΣ του υποψήφιου οικονομικού φορέα παρά μόνο του δανείζοντος εμπειρία οικονομικού φορέα. Άρθρο 78 του ν. 4412/2016 – 867, 868/20200 Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ. Σκέψη 19: « […] Στη δε ως άνω κλήση του αναθέτοντος…

Read More

Νομιμοποίηση εταιρειών διαχείρισης τιτλοποιημένων απαιτήσεων

Νομιμοποίηση εταιρειών διαχείρισης τιτλοποιημένων απαιτήσεων

Η δικηγορική μας εταιρεία πέτυχε την έκδοση ακόμη μίας ευνοϊκής αποφάσεως υπέρ των ιδιωτών και σε βάρος των εταιρειών διαχείρισης τιτλοποιημένων απαιτήσεων. Ειδικότερα κατόπιν αίτησης αναστολής κατά διαταγής πληρωμής που εξέδωσε εταιρεία διαχείρισης απαιτήσεων πετύχαμε την αναστολή της δυνάμει της υπ’ αριθ. 8533/2022 αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων). Το δικαστήριο έκρινε ότι…

Read More

ΣτΕ Ολομ. 2377/2022: ΟΤΑ – Δήμοι – Διατάξεις που μεταβάλλουν τη συγκρότηση της οικονομικής επιτροπής και επιτροπής ποιότητας ζωής

ΣτΕ Ολομ. 2377/2022: ΟΤΑ – Δήμοι – Διατάξεις που μεταβάλλουν τη συγκρότηση της οικονομικής επιτροπής και επιτροπής ποιότητας ζωής

ΣτΕ Ολομ. 2377/2022  Πρόεδρος: Δ. Σκαλτσούνης, Πρόεδρος ΣτΕ Εισηγητής: Β. Ανδρουλάκης, Σύμβουλος Επικρατείας   Διατάξεις μεταβάλλουσες τη συγκρότηση της οικονομικής επιτροπής και επιτροπής ποιότητας ζωής των δήμων είναι σύμφωνες με το Σύνταγμα. Δεν είναι όμως κατά το μέρος που καταλαμβάνουν την αμέσως επόμενη των εκλογών περίοδο. Με την απόφαση 2377/2022 της Ολομέλειας κρίθηκε ότι οι…

Read More

Ανεπιφύλακτη παραλαβή των κλειδιών – Καταγγελία σύμβασης μισθώσεως λόγω σπουδαίου λόγου covid-19 

Ανεπιφύλακτη παραλαβή των κλειδιών – Καταγγελία σύμβασης μισθώσεως λόγω σπουδαίου λόγου covid-19 

Ανεπιφύλακτη παραλαβή των κλειδιών – Καταγγελία σύμβασης μισθώσεως λόγω σπουδαίου λόγου covid-19  ΜονΠρωτΠατρών 647/2022 Η δικηγορική μας εταιρεία έχει χειριστεί με επιτυχία και υποθέσεις μισθωτικών διαφορών. Το Μονομελές Πρωτοδικείο Πατρών, ως δευτεροβάθμιο Δικαστήριο, έκανε δεκτή την έφεση μας και απέρριψε την αγωγή των αντιδίκων με την οποία ζητούσαν την καταβολή των μισθωμάτων για τους μήνες…

Read More

Παραγραφή Ασφαλιστικών Εισφορών ΕΦΚΑ – Δεκαετής παραγραφή – 1833/2021 ΣτΕ Ολομ.

Παραγραφή Ασφαλιστικών Εισφορών ΕΦΚΑ – Δεκαετής παραγραφή – 1833/2021 ΣτΕ Ολομ.

Παραγραφή Ασφαλιστικών Εισφορών ΕΦΚΑ – Δεκαετής παραγραφή – 1833/2021 ΣτΕ Ολομ. Η παρ. 1 του άρθρου 95 του ν. 4387/2016, με την οποία θεσπίσθηκε ενιαία ρύθμιση περί εικοσαετούς παραγραφής των αξιώσεων για καταβολή εισφορών των εντασσομένων στον ΕΦΚΑ φορέων, αντίκειται στην αρχή της αναλογικότητας, ενώ κατά το μέρος που η ρύθμιση ισχύει αναδρομικώς, αντίκειται στην…

Read More

Ανάθεση αποκλειστικής επιμέλειας τέκνου στον ένα γονέα (ΑΠ 155/2022)

Ανάθεση αποκλειστικής επιμέλειας τέκνου στον ένα γονέα (ΑΠ 155/2022)

Ανάθεση αποκλειστικής επιμέλειας τέκνου στον ένα γονέα – Απόφαση 155/2022 (Α1, Πολιτικές) “Στην περίπτωση διακοπής της συζυγικής συμβίωσης, όταν ανατρέπονται πλέον οι συνθήκες της ζωής της οικογένειας, καταργείται ο συζυγικός οίκος, δημιουργείται χωριστή εγκατάσταση του καθενός από τους γονείς και ανακύπτει το θέμα της διαμονής των ανηλίκων τέκνων πλησίον του πατέρα ή της μητέρας τους,…

Read More

Παράταση προθεσμίας υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης ΑΕΠΠ 1456/2022

Παράταση προθεσμίας υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης ΑΕΠΠ 1456/2022

Παράταση προθεσμίας υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης ΑΕΠΠ 1456/2022 […] 9. Επειδή, όσον αφορά τον 6° λόγο της προσφυγής, περί εκπρόθεσμης υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης, η αναθέτουσα κάλεσε τον παρεμβαίνοντα την 27-7-2022 να υποβάλει δικαιολογητικά κατακύρωσης ως την 6-8-2022. Την 4-8-2022 ο παρεμβαίνων υπέβαλε στην αναθέτουσα αίτημα παράτασης της προθεσμίας υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης για 10 ημέρες, επισυνάπτοντας αίτηση…

Read More

ΑΠ 822/2022: Οι εταιρίες διαχείρισης του Ν. 3165/2003 δεν νομιμοποιούνται ως μη δικαιούχοι διάδικοι

ΑΠ 822/2022: Οι εταιρίες διαχείρισης του Ν. 3165/2003 δεν νομιμοποιούνται ως μη δικαιούχοι διάδικοι

ΑΠ 822/2022: Οι εταιρίες διαχείρισης του Ν. 3165/2003 δεν νομιμοποιούνται ως μη δικαιούχοι διάδικοι Αριθμός 822/2022 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ Α2᾽ Πολιτικό Τμήμα ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους Δικαστές: Γεώργιο Αποστολάκη, Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου, Θεόδωρο Κανελλόπουλο, Αικατερίνη Κρυσταλλίδου-Μωρέση, Μυρσίνη Παπαχίου και Ιωάννη Δουρουκλάκη-Εισηγητή, Αρεοπαγίτες. ΣΥΝΗΛΘΕ σε δημόσια συνεδρίαση στο Κατάστημά του, στις 12 Οκτωβρίου 2020,…

Read More