Η Εταιρία

Η «Μπάμπαλος & Συνεργάτες Δικηγορική Εταιρεία» ιδρύθηκε από τον Νικόλαο Μπάμπαλο και τους υιούς του Γεώργιο και Χαράλαμπο. Ο συνδυασμός της εμπειρίας, της επιστημονικής κατάρτισης και της συνέπειας αποτελούν τα βασικά συστατικά που ολοένα και περισσότεροι συμπολίτες εμπιστεύονται στην εταιρεία μας τον χειρισμό των υποθέσεών τους.

Η δικηγορική εταιρεία αναλαμβάνει υποθέσεις που καλύπτουν όλο το φάσμα και τις μορφές του δικαίου. Συγχρόνως, συνεργάζεται με καταρτισμένους δικηγόρους προσφέροντας πλήρη κάλυψη σε εξειδικευμένα θέματα. Παρέχει νομικές συμβουλευτικές υπηρεσίες και αξιόπιστες λύσεις σε πάσης φύσεως νομικά ζητήματα σε ιδιώτες, εταιρείες και επαγγελματίες.

 

Συνεργάτες

TwitterFacebook
Νικόλαος Μπάμπαλος

Δικηγόρος

Απόφοιτος της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστήμιου Αθηνών ασκεί μάχιμη δικηγορία ήδη από το έτος 1985. Λόγω της πολυετούς ενασχόλησής του διακρίνεται για την επιστημονική του κατάρτιση έχοντας χειριστεί πληθώρα υποθέσεων απ’ όλο το φάσμα του δικαίου. Με τα κοινά ασχολήθηκε από το έτος 1990 οπότε και εξελέγη για πρώτη φορά δημοτικός σύμβουλος του Δήμου Ηρακλείου Αττικής. Στις εκλογές του έτους 2014 εκλέγεται για πρώτη φορά Δήμαρχος Ηρακλείου Αττικής ανανεώνοντας την θητεία του στις εκλογές του του έτους 2019. Για το λόγο αυτό άλλωστε διακρίνεται για τις γνώσεις του και σε θέματα Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης. Τελεί σε αναστολή λειτουργίας λόγω της παράλληλης ιδιότητας του Δημάρχου.

TwitterFacebook
Γεώργιος Μπάμπαλος

Δικηγόρος

Είναι απόφοιτος της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Έχει πραγματοποιήσει επιτυχώς μεταπτυχιακό πρόγραμμα στη Γαλλία (Master II) με τίτλο « Droit public fondamental » (Θεμελιώδες Δημόσιο Δίκαιο) στο διακεκριμένο Πανεπιστήμιο Aix-Marseille Université. Επιπλέον είναι κάτοχος του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης με τίτλο «Το Χρηματοοικονομικό και Θεσμικό Πλαίσιο των Αγορών Χρήματος και Κεφαλαίου» του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Είναι εγγεγραμμένος στο Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών και ασκεί μάχιμη δικηγορία από το έτος 2020 στους τομείς του Αστικού Δικαίου, Διοικητικού Δικαίου και Δημοσίων Συμβάσεων καθώς και Ποινικού Δικαίου. Από τον Απρίλιο του έτους 2019 διατελεί συνεργάτης του Δημάρχου Διονύσου παρέχοντας νομική υποστήριξη κυρίως σε ζητήματα δημοσίων συμβάσεων. Από το Σεπτέμβριο του έτους 2021 είναι εξωτερικός συνεργάτης της ΕΥΔΑΠ για παροχή ειδικών νομικών υπηρεσιών στη Διεύθυνση Διαχείρισης Προμηθειών και Έργων.

TwitterFacebook
Χαράλαμπος Μπάμπαλος

Δικηγόρος

Είναι απόφοιτος της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστήμιου Αθηνών και μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών. Ασκεί μάχιμη δικηγορία από το έτος 2020 και αναλαμβάνει υποθέσεις αστικού, ποινικού και διοικητικού δικαίου. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος (Master II) με τίτλο « Droit public fondamental » (Θεμελιώδες Δημόσιο Δίκαιο) στο διακεκριμένο Πανεπιστήμιο Aix-Marseille Université της Γαλλίας. Συγχρόνως, είναι κάτοχος του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης με τίτλο «Το Χρηματοοικονομικό και Θεσμικό Πλαίσιο των Αγορών Χρήματος και Κεφαλαίου» του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Από το καλοκαίρι του έτους 2020 διατελεί συνεργάτης του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Πολιτισμού παρέχοντας νομική υποστήριξη σε ζητήματα διοικητικού δικαίου και δημοσίων συμβάσεων. Η ενασχόλησή του με τον τομέα των δημοσίων συμβάσεων βεβαιώνεται και με την πιστοποίησή του για το Σχήμα Συμμόρφωσης «Στέλεχος Διεκπεραίωσης Διαδικασιών για τη Συμμετοχή σε Δημόσιους Διαγωνισμούς» σύμφωνα με το Πρότυπο ISO/IEC 17024.