Ποινικό δίκαιο  • Νομική υποστήριξη σε όλα τα στάδια της ποινικής διαδικασίας
  • Σύνταξη εγκλήσεων – μηνυτήριων αναφορών
  • Υπεράσπιση, σύνταξη έγγραφων εξηγήσεων
  • Παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας
  • Παράσταση ενώπιον ποινικών δικαστηρίων, ανακριτών και εισαγγελικών αρχών
  • Έλεγχος ποινικής πορείας