Οικογενειακό δίκαιο

  • Συναινετικό και κατ’ αντιδικία διαζύγιο
  • Επιμέλεια – γονική μέριμνα ανηλίκου
  • Διατροφή – Επικοινωνία
  • Προσβολή πατρότητας τέκνου – Αναγνώριση τέκνου
  • Αποκτήματα
  • Υιοθεσία